Důležité termíny

Upozorňujeme na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

Viz Daňový kalendář - portál Finanční správy ČR -> www.financnisprava.cz