Důležité odkazy


Instituce:
Ministerstvo financí
Finanční správa ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Česká správa sociálního zabezpečení
Celní správa české republiky
Český statistický úřad

Zdravotní pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Revírní bratrská pokladna
Oborová zdravotní pojišťovna
České průmyslové zdravotní pojišťovně
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Bankovní ústavy:
Česká národní banka
Československá obchodní banka
Komerční banka
Česká spořitelna
Raiffeisenbank
Poštovní spořitelna (ERA)
Unicredit Bank
mBank
MONETA MONEY BANK

Tiskopisy ke stažení:
Viz tiskopisy pro aktuální zdaňovací období - portál Finananční správy ČR -> www.financnisprava.cz